خدمات توانبخشی در منزل

خدمات توانبخشی در منزل

انجام کلیه خدمات توان بخشی اعم از : فیزیوتراپی ، کاردرمانی، گفتاردرمانی ، بینایی سنجی و شنوایی سنجی در کمترین زمان ممکن توسط پرسنل مجرب درمانشو در منزل