خدمات پزشکی در منزل

خدمات پزشکی در منزل

ﺣﻀﻮر ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮏ از ﺑﯿﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣتبحر کادر درمان شو در ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن در ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ شما

 

زمان از جمله مهم ترین سرمایه بشری به حساب میآید. با کمترین زمان ممکن میتوان خدمات پزشکی را برای بیماران در منزل مهیا کرد .

 • ویزیت پزشک عمومی
 • انجام سونوگرافی (بارداری، شکم و لگن و کالرداپلر)
 • گرفتن نوار قلب به تنهایی (یعنی پزشک فقط بابت نوار قلب برود)
 • ویزیت متخصص جراح، ارتوپد، ENT، روانپزشک، اورولوژی، نورولوژی، قلب، اطفال، عفونی، داخلی، پوست، تغذیه، طب سنتی و طب سالمندی
 • صدور جواز دفن
 • حجامت به تنهایی (یعنی ویزیت انجام نشود)
 • حجامت به همراه ویزیت
 • انجام نوار قلب و اکو توسط متخصص قلب
 • انجام نوار قلب و تفسیر آن توسط پزشک عمومی (در موارد همراه با ویزیت بیمار)
 • گرفتن قند خون (در موارد همراه با ویزیت)
 • ختنه در منزل
 • صدور گواهی های پزشکی (عمومی)
 • آسپیراسیون یک مفصل
 • آسپیراسیون داخل یک مفصل
 • آسپیراسیون همراه با تزریق یک مفصل
 • تزریق Dysport یک اندام
 • تزریق Dysport  دو اندام
 • آتل گیری بلند
 • گچ گیری بلند
 • آتل گیری کوتاه
 • گچ گیری کوتاه
 • شست و شوی گوش
 • تپ مایع آسیب
 • کشیدن ناخن
 • تامپون بینی یک طرفه یا دو طرفه
 • خروج تامپون
 • جاانداختن فک بیماران صرعی
 • خارج کردن جسم خارجی از چشم، گوش و بینی
 • دبریدمان
 • کنترل FHR با سونوکید (توسط پزشک خانم)
 • پاپ اسمیر (توسط پزشک خانم)
 • معاینه داخلی زنان با اسپکلوم

ویزیت متخصص  شامل :

جراح،

ارتوپد،

ENT،

روانپزشک،

یورولوژیست،

نورولوژیست،

قلب،

اطفال،

عفونی،

داخلی،

پوست،

تغذیه،

طب سنتی

 طب سالمندی