پرستاری در منزل

پرستاری در منزل

انجام کلیه خدمات حرفه ای پرستاری در کمترین زمان ممکن  توسط نیرو های متخصص موسسه درمان شو در منزل 

 خدمات پرستاری درمنزل به دو صورت انجام میگیرد : 

1- خدمات حرفه ای پرستاری که شامل : 

تزریقات در منزل 

وصل سرم 

تعویض تخصصی پانسمان 

سونداژ (ادراری و معدوی )

نمونه گیری( قند خون و ...)

انما یا تنقیه

گرفتن فشارخون و کنترل سایر علائم حیاتی 

کشیدن بخیه 

تعویض کیسه (کلوستومی ، یوروستوکمی و ...)

و......

2- مراقبت حرفه ای پرستاری که شامل :

بیماران با محدودیت حرکتی 

بیماران بدون محدودیت حرکتی 

بیماران ویژه قلبی - ریوی توسط پرستاران icu